L’agenda du week-end :

1ère – Racing Levallois 92samedi à 18h

Eu FC – Séniors Bdimanche à 15h

Quincampoix – Séniors Cdimanche à 15h

Sahurs – Vétéransdimanche à 10h

Séniors matin – Amfrevilledimanche à 10h

U19 – Municipaux du Havredimanche à 13h